11/11/19  Tin tức - Sự kiện  627
Công văn số 336/PGDĐT v/v Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai tốt" năm học 2018-2019 và kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Viết Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
 11/11/19  Tin tức - Sự kiện  535
 Hướng dẫn quy hoạch trường học giai đoạn 2020 - 2025 và Biểu mẫu 
 11/11/19  Tin tức - Sự kiện  295
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương mở lớp tập huấn " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non". cho các trường Mầm Non Trong huyện.
 09/11/19  Tin tức - Sự kiện  508
Công văn số 333/PGDĐT V/v hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá
 06/11/19  Tin tức - Sự kiện  749
Công văn số 331/PGD&ĐT  V/v: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm học 2019-2020
 04/11/19  Tin tức - Sự kiện  814
Công văn số 02/CV-ĐKT v/v chia tổ, lịch kiểm tra QCĐC năm 2019