Thông báo kết quả thi tiếng Anh mạng cấp trường năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG CẤP TRƯỜNG 2018 - 2019

Lớp 4

1

1294555143

Nguyễn Mạnh Hà

900

29 phút 59 giây

1

2

1294416177

Nghiêm Đăng Đoàn

800

29 phút 19 giây

1

3

1294764185

Nguyễn Hoàng Yến

480

30 phút

1

4

1294516472

Nguyễn Thị Yến Nhi

440

30 phút

1

5

1294516477

Trương Thảo My

290

30 phút

1

6

1294611286

Vũ Anh Phương

280

30 phút

1

7

1294651115

Nguyễn Thùy Linh

280

30 phút

1

8

1294737571

Nguyễn Huy Hùng

50

30 phút

1

Lớp 5

1

1294560636

Nguyễn Ngọc Ánh

880

29 phút 59 giây

1

2

1294593879

Ngô Thảo Duyên

650

30 phút

1

3

1294581163

Nguyễn Thuận Phát

580

30 phút

1

4

1294858012

Lê Minh Tuấn Tài

580

30 phút

1

5

1294565699

Ngô Thùy Dương

570

30 phút

1

6

1294231536

Nguyễn Minh Anh

450

30 phút

1

7

1294619625

Nguyễn Thị Khánh Hòa

440

29 phút 2 giây

1

8

1294401485

Bùi Huyền Diệu

440

29 phút 16 giây

1

9

1294390984

Bùi Minh Vũ

250

22 phút 24 giây

1

Lớp 3

1

1292565552

Mai Thủy Tiên

1740

23 phút 2 giây

1

 

Bài viết liên quan