Nội dung chương trình kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2017 của trường Tiểu học Quang Bình

Nội dung chương trình lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20-11-2017 gồm có 9 nội dung:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHIỀU NGÀY 17/11

STT

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

Chào cờ, tuyên bố lí do- giới thiệu đại biểu:

P.Hiệu trưởng

Đội nghi lễ

2

Khai mạc

P.Hiệu trưởng

 

3

Đọc ý nghĩa 20/ 11

Hiệu trưởng

 

4

Tặng hoa 20/11

- Đại biểu tặng hoa

  • Tặng hoa BGH cũ
  • Phụ huynh và GV tặng hoa LĐ
  • HT tặng hoa+ quà cho đại diện CĐ

P.Hiệu trưởng

 

Đ/c Loan

Đ/c Loan + BGH cũ

Phụ huynh +CTCĐ

 

HT + đ/c Vân

5

Phát động nuôi lợn đất tình thương và phong trào “ Đàn gà em chăm”

Đ/c Hường

P.HT+ Đoàn xã

Hội phụ huynh+ HS

6

Giao lưu VN ( 10 tiết mục của GV, HS)

Đ/c Hường

CB- GV và HS trường

7

Trao quà GV và HS văn nghệ

Đ/c Hường

HT+ Hội PH

và 5 HS 5 khối

8

1 Đại biểu phát biểu

P.Hiệu trưởng

Đbiểu và PH

9

Bế mạc- cảm ơn

P.Hiệu trưởng

 

 

 

Bài viết liên quan