Nhà trường và Công đoàn trường Tiểu học Quang Bình Tổ chức cho CBGV – CNV đi tham quan thực tế đầu năm tại chùa Hương – Đầm Đa Xuân Mậu Tuất 2018

Nhà trường và Công đoàn trường Tiểu học Quang Bình

Tổ chức cho CBGV – CNV đi tham quan thực tế đầu năm

tại chùa Hương – Đầm Đa

Xuân Mậu Tuất 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nhà trường và Công đoàn trường Tiểu học Quang Bình

Tổ chức cho CBGV – CNV đi tham quan thực tế đầu năm

tại chùa Hương – Đầm Đa

Xuân Mậu Tuất 2018