DANH SÁCH HS ĐĂNGKÝ THI TIẾNG ANH MẠNG CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH HS ĐĂNGKÝ THI TIẾNG ANH MẠNG CẤP QUỐC GIA  NĂM HỌC 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về
 DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH MẠNG CẤP QUỐC GIA 
   NĂM HỌC 2021 - 2022    
STTID (Mã tài khoản)Tài khoảnHọ và Tên (Tên đầy đủ Tiếng Việt có dấu)Ngày sinh (Ngày/tháng/năm)KhốiLớpVòng hoàn thànhTRẠNG THÁI 
11300825261nguyendinhdai123@Nguyễn Đình Đại17/04/201155D30Đã đăng ký