Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019 - 2020

Phòng GD&ĐT Kiến Xương

Trường Tiểu học Quang Bình

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓ KHĂN

Năm học 2019 – 2020

 

TT

Họ và tên

Lớp

Con ông (bà)

Thôn

Hoàn cảnh GĐ

1

Bùi Nhật Phú

1A

Bùi Văn Huấn

Đại Thành

Hộ nghèo

2

Nguyễn Phương Anh

1A

Nguyễn Xuân Trường

Hoa Thám

HN, bố câm, mẹ điếc

3

Lê Hoàng Bảo Trâm

1C

Lê Đức Bẩy

Kim Thịnh

HN, mồ côi cha

4

Nguyễn Duy Bảo

1C

Nguyễn Văn Quang

Kim Thịnh

HN, mồ côi cha

5

Nguyễn Thu Trang

1C

Nguyễn Công Vương

Đại Thành

HN, mồ côi cha

6

Nguyễn Thị Trúc Vy

1D

Nguyễn Văn Giao

Đại Thành

Bệnh gan to

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

1D

Nguyễn Đăng Phương

Hưng Tiến

HN, bố bệnh tật

8

Đặng Đức Lâm

1D

Nguyễn Thị Thao

Hoa Thám

HN, tự kỷ

9

Vũ Ngọc Tố Uyên

1D

Vũ Thị Hường

Hoa Thám

Ở với ông bà ngoại, Mẹ bệnh bẩm sinh

10

Đặng Trung Kiên

2B

Đặng Xuân Trường

Hưng Tiến

HN, Mẹ mù, liệt

11

Bùi Phương Hà

2C

Bùi Văn Hoạt

Đại Thành

Hộ nghèo

12

Đỗ Trung Hiếu

2D

Đỗ Văn Tuấn

Đông

Mẹ suy tim độ 3

13

Nguyễn Trọng Trung

2C

Nguyễn Trọng Phước

Hoa Thám

Hộ nghèo, bố mất

14

Nguyễn Đình Dũng

2C

Nguyễn Đình Đoàn

Hoa Thám

Hộ nghèo

15

Phạm Quang Minh

2A

Phạm Quang Muộn

Hoa Thám

HN, Bố mẹ bỏ nhau, mẹ mù

16

Nguyễn Thị Tuyết

2C

Nguyễn Thị Mỵ

Hưng Tiến

HN, không có bố

17

Nguyễn Thị Như Quỳnh

2C

Nguyễn Bá Dũng

Đoàn Kết

Hộ nghèo

18

Lại Thị Mai

2C

Lại Thế Vi

Hoa Thám

Hộ nghèo

19

Nguyễn Thị Ngọc Bích

2C

Nguyễn Thị Mừng

Hoa Thám

HN, không có bố

20

Đặng Gia Bảo

3C

Đặng Văn Dũng

Đông

Hộ nghèo

21

Bùi Thị Kim Oanh

3C

Bùi Thị Sợi

Đại Thành

Hộ nghèo, mồ côi cha

22

Lê Hoàng Yến

3C

Lê Xuân Hiện

Kim Thịnh

Hộ nghèo

23

Lê Tô Bình Minh

3A

Lê Thị Bình

Ngái

Hộ nghèo

24

Nguyễn Minh Đăng

3A

Nguyễn Văn Quang

Đoàn Kết

Hộ nghèo

25

Trịnh Thanh Trúc

3D

Trịnh Xuân Hạnh

Hưng Tiến

Hộ nghèo

26

Nguyễn Đăng Dương

3B

Nguyễn Đăng Cảnh

Kim Thịnh

Hộ nghèo

27

Đặng Minh Vũ

3D

Đặng Hữu Thao

Đại Thành

Mẹ ung thư tuyến giáp

28

Đặng Quang Lê

3D

Đặng Hữu Thao

Đại Thành

Mẹ ung thư tuyến giáp

29

Phạm Vân Anh

3C

Phạm Văn Đoàn

Ngái Đông

Khuyết tật

30

Đỗ Ngọc Anh

4A

Đỗ Văn Toan

Ngái Đông

Hộ nghèo

31

Vũ Minh Hiếu

4A

Vũ Thị Yến

Hoa Thám

Hộ nghèo

32

Nguyễn Thị Thùy Linh

4A

Nguyễn Đình Đoàn

Hoa Thám

Hộ nghèo

33

Lại Thị Mỹ Hoa

4A

Lại Thế Vi

Hoa Thám

Hộ nghèo

34

Ngô Viết Trọng

4A

Ngô Viết Thiệp

Đoàn Kết

Hộ nghèo

35

Vũ Tuấn Anh

4B

Vũ Văn Hằng

Ngái Đông

Hộ nghèo

36

Đặng Thu Hoài

4B

Đặng Hữu Hoàng

Đại Thành

Hộ nghèo, mẹ mất

37

Nguyễn Xuân Đạt

4B

Nguyễn Xuân Trưởng

Hoa Thám

HN, bố khuyết tật, mẹ câm

38

Nguyễn Trọng Trường

4C

Nguyễn Trọng Vương

Đoàn Kết

Mồ côi mẹ

39

Nguyễn Trọng Duy

4D

Nguyễn Trọng Thành

Đoàn Kết

HN, 2 bố mẹ nhiễm HIV

40

Bùi Nhật Phong

4D

Bùi Văn Huấn

Đại Thành

Hộ nghèo

41

Phạm Phương Giang

4D

Phạm Văn Hòa

Ngái Đông

Khuyết tật

42

Lại Bích Ngọc

5B

Lại Văn Cử

Hưng Tiến

GĐKK, bố mù

43

Nguyễn Thị Thu Phương

5C

Nguyễn Thị Nhài

Đoàn Kết

Hộ nghèo

44

Lê Thị Bảo Châu

5C

Lê Văn Hào

Đoàn Kết

Cận nghèo, bố bệnh não

Quang Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2019

Xác nhận của ubnd xã

( Kí, đóng dấu)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Trần Thị Loan