Tiết mục ảo thuật của các em khuyết tật - Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình