Quyên góp ủng hộ Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình