Chương trình Sữa Học đường - "Tiếp sức giờ ra chơi"của hãng Sữa Milo tài trợ