• DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THIẾU VIỆC LÀM VÌ DỊCH COVD-19
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
  DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THIẾU VIỆC LÀM VÌ DỊCH COVD-19
 • Bảng theo dõi sĩ số năm học 2020 - 2021
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY TRÌNH TIẾT DẠY ÂM NHẠC
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 82 lượt tải | 1 file đính kèm
  QUY TRÌNH TIẾT DẠY ÂM NHẠC 
 • Phân phối chương trình lớp 1 các môn
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phân phối chương trình lớp 1 các môn
 • BÁO CÁO CHUNG - TỔNG HỢP THEO TIÊU CHÍ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVPT NĂM 2020
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÁO CÁO CHUNG - TỔNG HỢP THEO TIÊU CHÍ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP  GVPT NĂM 2020
 • "BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2019 - 2020"
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊNTHEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2019 - 2020
 • TỔNG HỢP CHUNG - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2019 - 2020
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  TỔNG HỢP CHUNG - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2019 - 2020
 • BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ NĂM HỌC 2020 - 2021
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 89 lượt tải | 1 file đính kèm
  BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ NĂM HỌC 2020 - 2021
 • Danh sách học sinh năm học 2020 - 2021
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY TRÌNH TIẾT DẠY TIẾNG VIỆT 1 – TIẾT 1 - BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
  | Trường Tiểu học Quang Bình | 354 lượt tải | 1 file đính kèm
  TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG BÌNHQUY TRÌNH TIẾT DẠY TIẾNG VIỆT 1 – TIẾT 1I.KTBC: Gọi HS đọc bài 1-2 emTLCH ( hoặc HS viết bảng con âm, tiếng, từ hôm trước học).HS NX – GVNX.II. Bài mới:GTB: Trực tiếp hoặc gián tiếp.Chia sẻ - khám phá.Làm quen: ( BT1).GV ...