DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022

 DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022   
36009900Phạm Gia Hưngphamgiahung2302151D9ttvec9521Toán Tiếng Việt16502654
36004394Tô Ngọc Maimaiqbkx12311D9ttvec9521Toán Tiếng Việt17202564
35914633Nguyen Trong Nghiatrongnghia23222d9ttvb979c6Toán Tiếng Việt14002615
35916672VŨ NGỌC PHONGphong2d_qb2D9ttvb979c6Toán Tiếng Việt11801288
35468131NGUYỄN NGỌC QUÝnguyenngocquy_201422D9ttvb979c6Toán Tiếng Việt15202696
35928165Phan Kiên Cườngphankiencuong130120132D9ttvb979c6Toán Tiếng Việt14202701
34548000NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANGhuyentrang100120142D9ttvb979c6Toán Tiếng Việt14002215
32500621nguyễn gia minhgiaminhqb13D9ttv98da9dToán Tiếng Việt1801778
35321248NGUYEN HA NGOC LINHlinh3aqb133A9ttv98da9dToán Tiếng Việt14852702
32636979vũ ngọc tú uyêntuuyen211120133d9ttv98da9dToán Tiếng Việt12502701
30923489vũ văn tuấn đạttuandat2202_1234đ9ttv82c86aToán Tiếng Việt12302606
36083896Nguyen Dinh Dai123456thqb55d9ttvca1c68Toán Tiếng Việt14702348
35325098Nguyễn Phương Khanhphan_thi_ha_110855D9ttvca1c68Toán Tiếng Việt13401969
35324988Nguyễn Anh thưanhthu5cqb2559ttvca1c68Toán Tiếng Việt15202702