Danh sách học sinh nhận quà của Hội đồng môn 1993 - 1997

Danh sách học sinh nhận quà của Hội đồng môn 1993 - 1997

Phòng GD&ĐT Kiến Xương

Trường Tiểu học Quang Bình

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓ KHĂN

NHẬN QUÀ TỪ HỘI ĐỒNG MÔN 1993-1997

Năm học 2019 – 2020

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Con ông (bà)

Số tiền

Kí nhận

1

Bùi Nhật Phú

1A

Bùi Văn Huấn

100.000

 

2

Nguyễn Phương Anh

1A

Nguyễn Xuân Trường

100.000

 

3

Lê Hoàng Bảo Trâm

1C

Lê Đức Bẩy

100.000

 

4

Nguyễn Duy Bảo

1C

Nguyễn Văn Quang

100.000

 

5

Nguyễn Thu Trang

1C

Nguyễn Công Vương

100.000

 

6

Nguyễn Thị Trúc Vy

1D

Nguyễn Văn Giao

100.000

 

7

Nguyễn Thị Kim Ngân

1D

Nguyễn Đăng Phương

100.000

 

8

Đặng Đức Lâm

1D

Nguyễn Thị Thao

100.000

 

9

Vũ Ngọc Tố Uyên

1D

Vũ Thị Hường

100.000

 

10

Đặng Trung Kiên

2B

Đặng Xuân Trường

100.000

 

11

Bùi Phương Hà

2C

Bùi Văn Hoạt

100.000

 

12

Đỗ Trung Hiếu

2D

Đỗ Văn Tuấn

100.000

 

13

Nguyễn Trọng Trung

2C

Nguyễn Trọng Phước

100.000

 

14

Nguyễn Đình Dũng

2C

Nguyễn Đình Đoàn

100.000

 

15

Phạm Quang Minh

2A

Phạm Quang Muộn

100.000

 

16

Nguyễn Thị Tuyết

2C

Nguyễn Thị Mỵ

100.000

 

17

Nguyễn Thị Như Quỳnh

2C

Nguyễn Bá Dũng

100.000

 

18

Lại Thị Mai

2C

Lại Thế Vi

100.000

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Bích

2C

Nguyễn Thị Mừng

100.000

 

20

Đặng Gia Bảo

3C

Đặng Văn Dũng

100.000

 

21

Bùi Thị Kim Oanh

3C

Bùi Thị Sợi

100.000

 

22

Lê Hoàng Yến

3C

Lê Xuân Hiện

100.000

 

23

Lê Tô Bình Minh

3A

Lê Thị Bình

100.000

 

24

Nguyễn Minh Đăng

3A

Nguyễn Văn Quang

100.000

 

25

Trịnh Thanh Trúc

3D

Trịnh Xuân Hạnh

100.000

 

26

Nguyễn Đăng Dương

3B

Nguyễn Đăng Cảnh

100.000

 

27

Đặng Minh Vũ

3D

Đặng Hữu Thao

100.000

 

28

Đặng Quang Lê

3D

Đặng Hữu Thao

100.000

 

29

Phạm Vân Anh

3C

Phạm Văn Đoàn

100.000

 

30

Đỗ Ngọc Anh

4A

Đỗ Văn Toan

100.000

 

31

Vũ Minh Hiếu

4A

Vũ Thị Yến

100.000

 

32

Nguyễn Thị Thùy Linh

4A

Nguyễn Đình Đoàn

100.000

 

33

Lại Thị Mỹ Hoa

4A

Lại Thế Vi

100.000

 

34

Ngô Viết Trọng

4A

Ngô Viết Thiệp

100.000

 

35

Vũ Tuấn Anh

4B

Vũ Văn Hằng

100.000

 

36

Đặng Thu Hoài

4B

Đặng Hữu Hoàng

100.000

 

37

Nguyễn Xuân Đạt

4B

Nguyễn Xuân Trưởng

100.000

 

38

Nguyễn Trọng Trường

4C

Nguyễn Trọng Vương

100.000

 

39

Nguyễn Trọng Duy

4D

Nguyễn Trọng Thành

100.000

 

40

Bùi Nhật Phong

4D

Bùi Văn Huấn

100.000

 

41

Phạm Phương Giang

4D

Phạm Văn Hòa

100.000

 

42

Lại Bích Ngọc

5B

Lại Văn Cử

100.000

 

43

Nguyễn Thị Thu Phương

5C

Nguyễn Thị Nhài

100.000

 

44

Lê Thị Bảo Châu

5C

Lê Văn Hào

100.000

 

Quang Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Người lập

 

 

 

Trần Trung Hậu

Bài viết liên quan